Är det nån som ser systematiken?

Gunnel Gomér som ibland kommenterar klokt på bloggen skrev nyligen en kommentar om att ”det kastas smuts på betydligt fler än på JA och Kvinna 1…

*på Kvinna 2
* på Wikkileaks
* på feminism i synnerhet
* på kvinnors falskhet i allmänhet
* på åklagare av kvinnligt kön
* på kvinnornas försvarsadvokat
* på svenskt rättsväsende i allmänhet

Men ytterst få kastar smuts på Expressen eller på läckande poliser eller på JAs försvarsadvokater eller på sexförbrytare i allmänhet.

Jag undrar om någon ser systematiken?”

Har lite svårt att se systematiken. Det är väl nåt jag missat. Och sen vet jag inte riktigt vad du Gunnel Gomér menar med smuts.Var går skillnaden mellan en granskning och smutskastning? Skulle vara roligt att få veta vad Gunnel Gomér anser att man får skriva. Personligen har jag uppfattningen att man självklart måste kunna diskutera alla frågor. Men det krävs att det görs på ett just sätt. Att komma med grundlösa påståenden och kränkande personangrepp för inte samtalet framåt. Det är bedrövligt att läsa vad många på Flashback och andra forum skriver. Men jag har en enkel lösning. Läs det inte. Deltag däremot i debatten och försök att föra den framåt.

Listan ovan är alla aktörer fallet Assange. Men det fattas några. Bland annat JAs advokater så jag kommer att skriva om dem igen. I nästa inlägg. Först vill jag bara kommentera några av Gunnels punkter. Läs mer

Är Claes Borgström viktig i fallet Assange?

För att förstå fallet Assange räcker det inte med att man har ett intresse för fallet. Man måste också förstå hur polis, åklagare och rättsväsende hanterar våldtäktsfall normalt innan man kan komma med teorier om vad som är fel i just detta fall.

Att jouråklagaren fattade ett anhållningsbeslut berodde på den information hon fick från polisen. Åklagaren fattade ett beslut i normal ordning. Vad som kan kritiseras, kommer i separat inlägg, vad polisen gjorde för insats innan man ringde åklagaren.

Att Eva Finné avskrev våldtäktsanklagelsen är inte heller konstigt. Hon hade ett mycket bättre material innan hon fattade sitt beslut. Hon hade polisförhören med de två kvinnorna. Eva Finnés slutliga beslut fattades den 25 augusti.

Att ett målsägarbiträde överklagar ett åklagarbeslut är också helt normalt. Har hänt många gånger tidigare. Att ärendet hamnade i Göteborg hos Marianne Ny är också helt i sin ordning. Att Marianne Ny fattade ett annat beslut än Eva Finné är inte heller konstigt. Hon hade ännu mer informationen än vad Eva Finné hade och dessutom det som stod i överklagan. Vad som står där vet vi inte. Så det är helt onödigt och dumt att komma med spekulationer om vems intressen Marianne Ny går. Marianne Ny gör säkerligen sitt jobb utifrån lagar och gällande förordningar. Läs mer