Sverigedemokrater, nationalsocialism och djurskydd

Inför EU-parlamentsvalet 2009 skriver Sverigedemokraterna på sin hemsida:

Tina Hallgren Bengtsson, f.d. Sverigedemokrat

”Sverige har en av världens mest humana djurskyddslagar. Sverige är också ett av få länder i Europa, som inte tillåter den form av ritualslakt, som praktiseras av bokstavstroende judar och muslimer, där djuren, utan föregående bedövning, får sina halsar uppskurna och sedan lämnas att långsamt förblöda till döds.
För oss går djurskydd alltid före mångkulturalism och självbestämmande före EU-federalism.

Inför riksdagsvalet 2010 har man lagt till några nya delar:

”Ett importförbud mot varorför varor som producerats genom att utsätta djur för onödigt lidande Exempel på varor som skulle kunna bli föremål för ett sådant importförbud är köttprodukter från djur som utsatts för obedövad ritualslakt, kinesiska pälsverk och gåslever.”

För Sverigedemokraterna är förbud mot kosher- och halalslakt en mycket viktig fråga. Undrar varför? Finns det som vanligt kopplingar till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP)? Eller är det så att Sverigedemokraterna är Sveriges enda sanna djurvänner? Läs mer