Våldtäktsanklagelsen mot Assange

Mårten Schultz, professor i civilrätt Uppsala Universitet

Tidskriften Neo utlovar i reklamen för nr 2 2011 att ”juridikprofessorn Mårten Schultz reder ut allt du velat veta om Assange-fallet men aldrig vågat fråga om.” En ung juridikprofessor som uttalar sig om fallet. Intressant!

Jag brukar läsa Mårten Schultz blogg. Oftast med stor behållning. Han vågar skriva om aktuella juridiska frågor på ett sätt som väcker tankar och skapar förståelse för juridiken. Läs exempelvis hans senaste artikel om Länsförsäkringars påstådda homofoba inställning som är klargörande.

Det var med stor förväntan jag inhandlade Neo. Men jag blev faktiskt besviken efter en genomläsning av Mårtens artikel. Inte därför att han har en annan åsikt än jag, han är ju juridikprofessor så det borde han ju ha. Utan därför att Mårten inte analyserat fallet utifrån vad som faktiskt hänt. Mårtens artikel är ett allmänt teoretiskt resonemang om sex med någon som sover. Mårtens artikel reder därför inte ut något som har att göra med fallet Assange. De flesta frågorna lämnas obesvarade. Läs mer

Är ”Ett nej är ett nej” en bra paroll?

Med parollen ”Ett nej är ett nej” förstås att kvinnor har rätt att säga nej till ovälkomna sexuella förslag och handlingar. Problemet med parollen ”Ett nej är ett nej” är att den innebär att kvinnor avsäger sig rätten till sexuellt självbestämmande. Kvinnorörelsens oförmåga att förstå omvärlden och den verkliga innebörden av ”Ett nej är ett nej” är en av anledningarna till att vi fortfarande har en diskriminerande och svårbegriplig sexualbrottslag.

Thomas Bodström skrev 2005 när den nya sexualbrottslagen presenterades:

»Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är att varje människas önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge i varje situation ovillkorligen ska respekteras.«

Dagens sexualbrottslagstiftning med tvångsrekvisit är helt i linje med vad parollen ”Ett nej är ett nej” kräver. Kvinnoorganisationer som gillar den nuvarande lagen använder parollen. Att organisationer som kräver samtyckeslagstifning, som Feministiskt Initiativ, använder parollen är helt obegripligt. ”Ett nej är ett nej” förutsätter bara att det finns något att säga nej till, mäns ovälkomna sexuella handlingar. ”Ett nej är ett nej” utgår inte från att kvinnor har en egen fri vilja. Att kvinnor har rätt att välja om, när, med vem och hur de vill ha sex. ”Ett nej är ett nej” är bara vetorätt mot sexuella propåer av män. Och vetorätt är långt från självbestämmande, långt från samtycke. Läs mer

17 Argument mot samtycke

Petter Asps mycket läsvärda bok

Efter Nils Petter Ekdahls presenterade sin utredning, 2008 års Sexualbrottsutredning har det varit debatt på Newsmill om samtycke. Några personer, huvudsakligen män, är emot samtycke och ser en samtyckesreglering som slutet för ”normalt sex” och tror att i framtiden kommer våra fängelser att överbefolkas av oskyldiga män som dömts i häxprocessliknade rättegångar.

Det är intressant att notera att debattörerna på Newsmill tar upp helt annorlunda argument mot samtycke än vad som de två tidigare utredningarna gjort. Debattörerna verkar mena att såväl 1998 års Sexualbrottskommitté samt 2008 års Sexualbrottsutredning består av personer med bristande insikt i juridik. Eller så är det så att debattörerna själva är dåligt insatta, en slutsats som är mer närliggande.

För att få ett bra grepp om motståndet mot samtycke kommer jag samla alla tänkbara argument mot samtycke och sedan gå igenom dem ett för ett. Då kommer man kunna göra en bedömning om det finns några hållbara argument mot samtycke.
Om det finns ytterligare argument mot samtycka så skriv in dem som kommentarer så uppdaterar jag listan.

Efter jag är klar med genomgången av argumenten mot samtycke kommer jag skriva ned argumenten för samtycke.

Till slut kommer jag att gå igenom vad som ett samtycke måste innehålla för att det ska vara rimligt att använda sig av begreppet. Jag är av uppfattningen att man i lagen måste definiera vad samtycke är för annars kommer olika domstolar använda sig av helt olika tolkningar av vad samtycke är. Av debatten på Newsmill och i andra medier framstår det som uppenbart att samtycke är något som inte är helt lätt för alla att förstå vad det innebär.

När väl det är klart kan den som är intresserad läsa allt för och mot och själv bilda sig en uppfattning om hur en sexualbrottslag ska utformas så att den säkerställer varje individs rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet. Läs mer

Förförelsesex???

Har sett i debatten på Newsmill att det finns personer som på fullt allvar hävdar att med en samtyckesreglering så försvinner den spännande förförelsen. Kvar skulle då bli något som kallas samtyckessex. Nåt grått och tråkigt. Hur de kommit fram till detta kan man undra?

Skulle detta vara hotat av samtyckeslagstiftning?

En artikelförfattare skriver ”insiktsfullt” om samtyckeslagsstiftning:

Förförelsen är en del av ett levande sexliv. Hur tråkigt skulle det inte bli, både i fasta relationer och mindre fasta, om sex varje gång skulle förhandlas? Bra sex bygger på öppenhet, lekfullhet och kreativitet. En samtyckeslag skulle vara ett politiskt försök att avskaffa förförelsen som företeelse i Sverige. Inte minst det gör att jag frågar mig hur många riksdags- och regeringsledamöter ser på sitt och andras sexliv.

Hur galet kan det bli. Om vi i texten ovan byter ut förhandlas mot samtyckas blir meningen:”Hur tråkigt skulle det inte bli, både i fasta relationer och mindre fasta, om sex varje gång skulle samtyckas?” Artikelförfattaren förstår uppenbarligen inte vad han skriver. Nu står det att sex blir mindre tråkigt om vi hade mer övergrepp i både fasta och mindre fasta relationer. Jag vet inte om det är så artikelförfattaren menar. Det kanske bara är något han skriver utan att tänka. Läs mer

Höga röster hörs mot samtyckesreglering

Caroline Szyber, den vakna nyblivna riksdagskvinnan för Kristdemokraterna, har skrivit två bra artiklar om fSexualbrottsutredningen. En på Newsmill och en på hennes egen blogg.

Feministisk rättvisa?

Hon tar klart ställning för en samtyckesreglering vilket får några personer, av en slump män, tala i nåt som påminner om falsettröster. De pratar om att nu är rättssäkerheten hotad, totalitära lagar riktade mot män gör att halva befolkningen kriminaliseras och våra fängelser kommer att bli överfyllda med oskyldigt dömda.

Vilka är de dessa män? En nämnde jag i ett tidigare inlägg. Tommy Sandström. Hans kommentarer om sexualbrottslagen kan läsas under Carolines Newsmill artikel.

En annan man är en liberal herre som skriver på bloggen Från Utomlands. Det som är lite ansträngande när jag skriver om dessa män är att det är så mycket som är missuppfattat.

Erik på Från Utomlands skriver att:

Våldtäkt ska i fortsättningen, enligt vad utredningen föreslår, även omfatta bristande samtycke. Alltså kommer alla typer av samlag där en av parterna inte har samtyckt, att betraktas som våldtäkt.

Ovanstående påstående är felaktigt. Idag är det inte så att när en av parterna inte samtyckt är det våldtäkt. Våldtäkt idag är inte samtyckesreglerat. Det måste man väl i alla fall känna till om man ska kommentera sexualbrott. Läs mer

En jämförelse mellan vår sexköpslag och Nya Zeelands lagstiftning

Sen en tid tillbaka studerar jag den Kanadensiska sexualbrottslagstiftningen. Anledningen är att 1983 reformerades lagstiftningen radikalt. Man har samtycke som brottsrekvisit och man har tagit bort våldtäkt (rape) som brottsrubricering. Brottet är nu sexual assault, sexuellt övergrepp. En bra lagstiftning som vi bör ta efter.

I samband med detta arbete snubblade jag över en intressant jämförelse mellan hur vi i Sverige lagstiftar mot prostitution jämfört med hur man gör på Nya Zeeland. De som har gjort studien är Canadian HIV/AIDS Legal Network. En sammanslutning som jobbar med att försvara de mänskliga rättigheterna för de som har eller är i riskzonen för HIV/AIDS.

Anledningen till att studien gjorts beror på diskussionerna i Kanada om hur prostitution bäst ska hanteras och hur en lagstiftning ska se ut för att den ha bästa effekt för att minska prostitution utan att kränka sexarbetares mänskliga rättigheter. Hela materialet hittar du här. Den specifika jämförelsen mellan Sverige och Nya Zeeland finner du här. Läs mer

En ”vanlig mans” inställning till sexuell samvaro

Caroline Szyber, ny riksdagsledamot för kd

På Newsmill har Nils Petter Ekdahls sexualbrottsutredning diskuterats. Caroline Szyber, kd, skrev ett inlägg, ”Sexuallagstiftningen måste bli tydligare” där hon välkomnade en lagstiftning grundad på samtycke.Inlägget redovisar de brister som nuvarande lagstiftning har, bl.a. tolkas begreppet hjälplöst tillstånd mycket snävt, och hon visar att kristdemokraterna hela tiden önskat en sexuallagstiftning som ger ett väsentligt bättre skydd. För alla parter.

Caroline Szybers artikel gör uppenbart vissa ”vanliga män” upprörda. Den kanske mest upprörde är Tommy Sandström som vill få oss att tro att våra fängelser är överbefolkade av män som är helt oskyldiga till de våldtäktsbrott de är dömda för. Han skriver:

En samtyckeslag skulle ofrånkomligen kriminalisera majoriteten av befolkningen och skapa ofantliga och oöverblickbara rättssäkerhetsproblem i en redan svår situation. Läs mer

Samtycke men bara i vissa fall?

Det blir fel ibland. När jag skrev det förra inlägget baserade jag min information på det som stod i tidningar. Och det var ju inte helt korrekt..

Har nu lyssnat på presskonferensen då blir utredningens förslag tydligare. Det handlar inte om att införa samtycke som en generell regel. Det handlar om att försöka reglera de fall som idag inte kan klassas som våldtäkt eftersom inget våld förekommit. Man vill lägga till något till dagens lagstiftning, inte arbeta om. Så det tycks bli  lite konstigt. Läs gärna regeringens pressmeddelande i frågan. Läs mer

Sex utan tillåtelse blir olagligt. SAMTYCKE JA JA JA

Äntligen!

Det verkar som om utredningen av sexualbrottslagen har blivit bra. Utredaren, Nils Petter Ekdahl, föreslår ett antal förnuftiga förändringar. Den viktigaste är att samtycke införs i lagstiftningen. Dessutom införs som brottsrubricering sexuellt övergrepp. Båda dessa två förändringar är riktigt bra. Det har varit ett problem att sexualbrott kallas våldtäkt. Det blir med den definitionen fokus på den specifika handlingen istället för kränkningen. I Kanada har man sedan 1983 en bra lagstiftning som baseras på samtycke och där brottet rubriceras sexual assault.

Frågan om samtycke är central och viktig, enligt utredningens ordförande Nils Petter Ekdahl. Läs mer

Var de unga kvinnorna för Billy Butts könsmakt?

På Newsmill har jag skrivit om våldtäktsdomen i hovrätten mot Billy Butt. En i många avseenden märklig dom. Speciellt när man ser hur hovrätten resonerat för att få Billy fälld. Hovrätten skriver att de inte kan tänka sig att en ung kvinna frivilligt väljer att ha sex med Billy i utbyte mot en framtid inom musik- och reklambranschen. Hovrätten väljer att tro att ingen ung kvinna frivilligt kan tänka sig gå sängvägen för att erhålla förmåner i arbets- och privatlivet. Det verkar lite verklighetsfrånvänt.

Domen mot Billy Butt väcker många frågor. Hur kan det komma sig att så sent som 1993, när domen föll, så var det så svårt att redan ut vad som egentligen förekommit. Det som är lite speciellt i Billy Butts fall var att de flesta av ”offren” hade via varit i kontakt med tidningen Expressen innan kontakt med polisen togs. Har för mig att det var endast två kvinnor som tog direkt kontakt med polisen. Billy Butt cirkulerade i lång tid i pressen som ”Nöjesprofilen”. Läs mer