Sexköp, vänstertrafik och populism

Den rödgröna alliansen har dåliga opinionssiffror. Snabba åtgärder behövs för att Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Ericsson, Lars Ohly, Thomas Bodström, Claes Borgström m.fl. ska få nya jobb. Det är väl inget fel med det. Vi måste göra nåt åt massarbetslösheten.

Idag kan vi läsa att de rödgröna har enats om att straffet för sexköp ska höjas. Sexköp ska ha samma straffvärde som förberedelse till grov våldtäkt på barn. Anledningen till att straffet för sexköp ska höjas är

”Just i det här fallet så finns det en markering från samhället sida om hur allvarligt man ser på utnyttjande av kvinnor genom sexköp. Sexköpslagen är i grunden väldigt bra, men vi har också sett att den varken avskräcker tillräckligt mycket eller används tillräckligt mycket.” säger Lars Ohly till Svenska Dagbladet.

Hur resonerar Lars Ohly och de övriga rödgröna? Ska man höja straffet på andra lagar som inte används tillräckligt mycket och inte avskräcker tillräckligt mycket? Om så är fallet har jag har ett bättre förslag. Läs mer