Sexfrid är inte omvänd bevisbörda

Om det inte är ja, ja, ja är det NEJ, NEJ, NEJ

Våldtäkt är ett grymt och mycket allvarligt brott. Våldtäkt förekommer i väsentligt högre grad än vad många tror. De flesta som begår våldtäkt ställs inte inför rätta. Tyvärr händer det att oskyldiga döms. Målet för en bra lagstiftning är att fler gärningsmän ska lagföras och att inga oskyldiga ska dömas. Rättssäkerhet och likhet inför lag måste också gälla.

Som lagstiftningen är idag är den diskriminerande mot kvinnor. Mannen har enorma fördelar i hur lagen är skriven och i hela rättsprocessen. Män och kvinnor är inte lika inför lagen. Ett problem idag är att domstolsförhandlingen baseras mycket på det som sägs i domstolen istället för att baseras på det material som framkommit i utredningar. Dvs vad som är klarlagt faktiskt hände. Inte vad parterna tyckte eller i domstol tycker om det som hände. Anledningen till att det är så är brister i förundersökningar. Läs mer