Sverigedemokrater, nationalsocialism och djurskydd

Inför EU-parlamentsvalet 2009 skriver Sverigedemokraterna på sin hemsida:

Tina Hallgren Bengtsson, f.d. Sverigedemokrat

”Sverige har en av världens mest humana djurskyddslagar. Sverige är också ett av få länder i Europa, som inte tillåter den form av ritualslakt, som praktiseras av bokstavstroende judar och muslimer, där djuren, utan föregående bedövning, får sina halsar uppskurna och sedan lämnas att långsamt förblöda till döds.
För oss går djurskydd alltid före mångkulturalism och självbestämmande före EU-federalism.

Inför riksdagsvalet 2010 har man lagt till några nya delar:

”Ett importförbud mot varorför varor som producerats genom att utsätta djur för onödigt lidande Exempel på varor som skulle kunna bli föremål för ett sådant importförbud är köttprodukter från djur som utsatts för obedövad ritualslakt, kinesiska pälsverk och gåslever.”

För Sverigedemokraterna är förbud mot kosher- och halalslakt en mycket viktig fråga. Undrar varför? Finns det som vanligt kopplingar till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP)? Eller är det så att Sverigedemokraterna är Sveriges enda sanna djurvänner? Läs mer

Hotas välfärden av massinvandring?

En medborgare i Volkdräkt

Sverigedemokraterna har ett mantra. Sverige och välfärden hotas av massinvandring? Är det sant? Eller är det bara skrämselpropaganda? Har andra nationella partier sagt samma sak tidigare?

Sverigedemokraternas hävdar att det är av omtanke om vårt land och välfärdssystem som de vill stoppa invandringen till Sverige. De påstår att på sikt hotas den svenska kulturen av invandringen. Invandrare föder fler barn och om invandringen och barnafödandet fortsätter så kommer Sverige och svenskhet att bli historia. Också den Svenska Kyrkans roll i samhället är hotad på sikt. Hotad av islam.

I riksdagsvalet röstade drygt 300 000 personer på Sverigedemokraterna. Står de bakom partiets politik? Eller är oroliga för utvecklingen i landet med hög arbetslöshet och en allmän oro för framtiden? En rädsla för globalisering och nedläggningar och utförsäljningar av svenska industrier.

En kort historisk betraktelse

Sverige har sedan länge, tack vare ekonomisk utveckling, haft ett lågt barnafödande. Det uppmärksammades redan på 30-talet. Makarna Myrdal skrev i boken ”Kris i befolkningsfrågan” att om det låga barnafödandet fortsatte ”så skulle vi i slutet av 1970-talet ha nästan dubbelt så många åldringar i förhållande till individer i de arbetsföra åldrarna som nu (1934)”. Detta skulle leda till stora problem. Makarna Myrdal menade att “en positiv befolkningspolitik bör icke inriktas på att få enstaka fattiga familjer att föda ett mycket stort antal barn, utan att förmå det stora flertalet att föda låt oss säga t. ex. 3 barn.” Lösningen sades vara en socialdemokratisk välfärds- och familjepolitik. Barnfamiljerna måste stödjas med olika reformer som fri sjukvård, gratis skollunch, barnbidrag, större och bättre bostäder, förmånliga bostadslån och subventionerade hyror. Tanken var också att bägge föräldrarna skulle kunna jobba utanför hemmet och att det rådande patriarkala familjesystemet (yrkesarbetande far, hemmaarbetande mor) måste revideras i grunden. Om barnen placeras på någon form av institution med utbildad personal medan föräldrarna arbetar, skulle detta ge positiva ekonomiska konsekvenser samt pedagogiska fördelar för det enskilda barnet.

Efter andra världskriget åtnjöt Sverige en mycket stark ekonomisk utveckling. Detta berodde på att vår industri var oförstörd. Våra konkurrenters industrier var förstörda. För att återuppbygga Europa krävdes det massvis med industriprodukter. Det kunde Sverige leverera. Vi fick så många beställningar att våra industrier inte kunde producera tillräckligt mycket. Det var blev brist på arbetare. Sverige importerade därför många arbetare. Vi fick en positiv invandringspolitik efter kriget. Invandrare kom hit och hjälpte till att bygga landet. De byggde vår välfärd. Läs mer

Sverigedemokratisk ”återfallsbrottsling” i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna vill att straffen ska bli hårdare. De vill också att samhället ska bli väsentligt tuffare mot återfallsförbrytare. Personer som om och om igen genom sina handlingar visar att de inte har respekt för lagarna.

Bo Åke Ericson är 87 år och har blivit av med sitt körkort av hälsoskäl. Trots det fortsätter Bo-Åke Ericsson att köra bil. Han har tagits för olovlig körning fyra gånger och godkänt bötesbeloppet på bötesbeloppet på 125 dagsböter på 100 kronor, totalt 12 500 kronor.

– Det är fel gjort, det vet jag. Men ibland har nöden ingen lag. Jag skulle till sjukhus och det fanns ingen taxi. Det är bara de här fyra gångerna jag kört. Jag kör när jag måste, det gör jag i fortsättningen också, säger Bo-Åke Ericsson till Dala Demokraten.

I årets val blev Bo-Åke Ericsson invald i Gagnefs kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna fick 257 röster i kommunvalet. Läs mer

Klavertramp är klavertramp även i folkdräkt

Ingen lär ha missat att Sverigedemokraterna tågade ut från gudstjänsten i samband med Riksdagens högtidliga öppnande. De kände sig kränkta av biskopens predikan mot rasism. Hur kan de, som hela tiden hävdat att de inte är rasister, bli kränkta?

I vilket fall som helst vill de nu be Konungen om ursäkt. Det kan jag förstå. Det som SD gjorde igår var ett rejält klavertramp. Stöveltramp som hördes långt utanför Storkyrkan. En tydlig demonstration på att Sverigedemokraterna inte har respekt för Sveriges statsöverhuvud och företrädare för den Svenska Kyrkan. Det hjälpte inte att några Sverigedemokrater bar folkdräkt.

Företrädare för Sverigedemokraterna brukar ofta påstå att den kritik som framförs mot partiet är  osaklig. Det skrivs bara att partiet är ”främlingsfientligt” och ”spelar på hat och rädsla”. Man tar inte upp och kritiserar partiet för vad som står i partiprogrammen. Jag har därför börjat läsa SDs program. Jag slås av likheterna med ett annat nationellt partis program, från en annan tid. Så jag har nu börjat på ett litet projekt:

”Vad står i Sverigedemokraternas program”

”Den enskilda skolan skall anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar för de elever och föräldrar som så önskar.”
ur kommunpolitiska programmet

”Svenska Kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska Kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna, på det sätt den alltid har gjort i vårt land. De barn, vars föräldrar känner sig störda av Svenska Kyrkans medverkan i skolan, beviljas ledighet vid sådana tillfällen. Övriga religiösa samfund hänvisas till att bedriva sin verksamhet utanför det svenska skolsystemets ramar.”
ur invandringspolitiskt program Läs mer

Sverigedemokraterna ”våldtar” undersökningar om våldtäkt

Är det så här det ser ut?

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp är mycket allvarliga brott. Trots det har våldtäkt i Sverige ett lågt straffvärde. Våldtäkt är vanligt förekommande i Sverige trots att vi anser att vi kommit långt med jämställdheten. Under en följd av år har vi sett en kraftig ökning av antalet anmälningar utan en motsvarande ökning av antalet dömda. Uppklarningsprocenten har sjunkit. Antalet fall som läggs ned har ökat. Detta är mycket allvarligt.

Sverigedemokraterna presenterade den 25 augusti en ”rapport” om våldtäkter, ”Det är dags att tala klarspråk om våldtäkterna”. I rapporten försöker man påskina att invandringen ligger bakom ökningen av våldtäktsanmälningarna och att invandrare är skyldiga till merparten av våldtäkterna i Sverige. Sverigedemokraternas rapport är obehaglig läsning. Mest för att jag har läst det förut. I ett annat land. Där hade man också en ”dröm” om ett folkhem. Där ansåg man också att det egna folket hotades av främlingar. Där ansåg man att det egna folket hade större rättigheter än andra. Men i Tyskland var det judarnas översexualitet som var det största hotet mot de ariska kvinnorna och folkhemmet. Likheterna  mellan Sverigedemokraternas argumentation och nazisternas är påfallande. Jag menar inte att Sverigedemokraterna är nazister. De argumenterar bara som nazisterna gjorde på 30-talet. Är det en slump? Läs mer

Valet och framtiden

Valet är över. Rösterna är snart slutgiltigt räknade.  Ångest över den uppkomna parlamentariska situationen verkar förlama även de förnuftiga. Radio, tv och tidningar fylls av spekulationer och artiklar om osäkerhet inför framtiden.

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Ett faktum. Vi kan fråga oss varför. Och vad det betyder för framtiden. Men det finns ännu ingen anledning att låta ångest förlama våra hjärnor.

Under valrörelsen diskuterades sällan SDs politik. Det var mer prat om vad de olika partierna skulle göra om SD kom in i riksdagen. De rödgröna sa om och om igen att de aldrig skulle stödja sig på SD. Alliansen sa samma sak. De rödgröna sa om och om igen att de inte trodde på Alliansens uttalande. Genom detta fick SD ett enormt medialt utrymme. Läs mer