Valet och framtiden

Valet är över. Rösterna är snart slutgiltigt räknade.  Ångest över den uppkomna parlamentariska situationen verkar förlama även de förnuftiga. Radio, tv och tidningar fylls av spekulationer och artiklar om osäkerhet inför framtiden.

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Ett faktum. Vi kan fråga oss varför. Och vad det betyder för framtiden. Men det finns ännu ingen anledning att låta ångest förlama våra hjärnor.

Under valrörelsen diskuterades sällan SDs politik. Det var mer prat om vad de olika partierna skulle göra om SD kom in i riksdagen. De rödgröna sa om och om igen att de aldrig skulle stödja sig på SD. Alliansen sa samma sak. De rödgröna sa om och om igen att de inte trodde på Alliansens uttalande. Genom detta fick SD ett enormt medialt utrymme. Läs mer