Vad vi vill

Dagligen kan vi läsa om våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Våldtäkter och sexuella övergrepp begås i krig, på krogen, i hem, i parker, i skolor, på arbetsplatser, på hotell, i omklädningsrum, i bilar, i tvättstugor, på båtar, på toaletter, på sjukhus, i simhallar, i skogar, på stränder ……………………….

De som utsätts för dess övergrepp är huvudsakligen kvinnor och barn (under 18 år). Man beräknar att ca var sjätte kvinna har varit utsatt för våldtäkt och/eller våldtäktsförsök under sin livstid. Mer än hälften har utsatts när de var under 18 år gamla. För män är det andra siffror. Man beräknar att ca 1 av 33 män har utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Två tredjedelar av dessa övergrepp har gjorts på pojkar som ännu inte fyllt 12. Våldtäkt är inte enbart ett brott mot vuxna kvinnor, det drabbar barn i mycket hög utsträckning.

Gärningsmännen är nästan enbart  män. Det är soldater, präster, poliser, läkare, polischefer, lärare, livvakter, sjömän, tränare, bagare, ungdomsgäng, familjefäder, politiker, pojkar …….

Namn som Bjästa, Södertälje, Motala, Tumba, Jordbro, Stureplan, Rissne ….. har numera fått en helt annan innebörd. Vi har tvingats lära oss en övergreppens geografi.

Trots att de flesta politiska partier påstår sig vara feministiska och har som målsättning att verka för att våld och sexualiserat våld ska bekämpas märker vi ingen minskning. Det ser i själva verket ut som om sexuellt våld ökar. Antalet våldtäktsanmälningar har fyrdubblats de senaste 20 åren.

Många anser att Sverige är ett föregångsland när det gäller jämlikhet mellan könen och att Sverige är det land som är bäst i världen för barn. Vi är ett självgott folk. Hur ser det ut i verkligheten? Enligt Brottsförebyggande Rådets Trygghetsundersökning begås ca 30 000 våldtäkter varje år. Det är ca 600 i veckan. Mer än en var 20 minut. Varje dag. Varje vecka. Varje månad. År ut och år in.

Av dessa 30 000 våldtäkter polisanmäls ca 3 500. Dessa polisanmälningar resulterar i att mellan 200-300 personer årligen döms för våldtäkt. Det vanligaste resultatet är att Brott kan ej styrkas och fallet läggs ned. Om vi tittar på statistiken så kan vi se att det är en extremt liten risk att bli dömd för våldtäkt i Sverige. Och det är enormt troligt att en kvinna som blir våldtagen i Sverige inte får någon upprättelse eller stöd för den kränkning hon blivit utsatt för. Om vi till detta lägger att det är inte ovanligt idag att kvinnor som vågar att rapportera en våldtäkt och lyckas få gärningsmannen fälld blir utsatt för ytterligare kränkningar och förnedring.

Sverige har kritiserats av Amnesty att inte skydda kvinnor och barns mänskliga rättigheter vid sexualbrott. Amnesty anser också att kvinnor diskrimineras systematiskt inom rättssystemet. Vår lagstiftning vid sexualbrott står i strid med Europadomstolens krav på skydd av mänskliga rättigheter och personlig integritet. Några av våra mer kända politiska företrädare tycker att detta är helt okay.

Hur har det kunnat bli så här i ”det bästa landet i världen”?

Frågan är inte intressant om man inte är politisk teoretiker.

Frågan som måste ställas är vad vi ska göra för att få slut på det?

Och hur ska vi börja så att vi är säkra på att vi når hela vägen fram. Till ett samhälle där alla har okränkbara mänskliga rättigheter, alla har ett lika värde och där alla former av övergrepp och kränkningar lagförs.

De här sidorna är en början till ett slut på våldtäkter och sexuella övergrepp.

Vad vi vill nu!

Vi vill ha ett slut på våldtäkter och sexuella övergrepp. Vi vill ha ett slut på att kvinnor systematiskt diskrimineras inom rättssystemet. Vi vill ha ett slut på att våra barn utsätts för våldtäkter och övergrepp. Och vi vill att de skyldiga tas fast och döms och straffas för sina handlingar.

För att kunna få ett slut på sexuellt våld och sexuella kränkningar krävs till en början en enkel och tydlig lagstiftning. Vi är alla överens om att sex är en frivillig handling mellan parter.Så den enkla juridiska definitionen på när sex blir brottsligt är naturligtvis när frivilligheten upphör. Vi kräver därför att det ska finnas en samtyckesparagraf i sexuallagen.

Om det inte är ja, ja, ja — är det nej, nej, nej

För att lagarna ska efterlevas räcker det inte med att de är tydliga och enkla. Det krävs också att polis och åklagare kompetens och intresse för att göra det. Dessutom krävs det att de har vettiga resurser. I ett våldtäktsfall står ofta ord mot ord. För att kunna veta vad som offret och gärningsmannen har sagt i förhör kräver vi därför att alla förhör med offer och gärningsmän i våldtäktsfall ska videofilmas och att förhörspersonalen är välutbildad och kompetent. Det är endast då som ”bevis” på vad som sagts finns. Idag videofilmas endast en bråkdel av alla förhör.

I ca 94% av alla fällande domar för våldtäkt finns så kallad stödbevisning. Rättsintyg, dna, vittnesuppgifter etc. Rättsintyg som kan bekräfta att offrets berättelse är riktig är särskilt viktigt är för en fällande dom. Trots denna kunskap utfärdas bara rättsintyg i ca 11% av alla anmälda fall av våldtäkt även fast synbara skador på offret finns i över hälften av fallen. Vi kräver att i alla fall av våldtäkt ska rättsintyg utfärdas.

En våldtäkt är en mycket stor kränkning av en individ och en traumatisk upplevelse för offret. Det är inte enkelt för polisen att förhöra en kvinna som just blivit våldtagen. Många som utsatts för en våldtäkt söker sjukhusvård där de kan få stöd och vård. Vi kräver att i alla större städer ska det finnas en akutmottagning öppen 24/7 specialiserad för våldtagna. En mottagning där också rättsintyg kan utfärdas. En fördel med en sådan mottagning är att offret får stöd och hjälp att hantera situationen och blir så bättre förberedd innan polisen kopplas in för förhör och andra åtgärder. Förutom att offret får ett bättre omhändertagande kommer också förhören bli av högre kvalitet.

Eftersom en våldtäkt är en utstuderat grym kränkning av den personliga integriteten medför det att offret försvagas. Vi kräver därför att alla som anmäler en våldtäkt också ska få en personlig assisten, målsägarbiträde, som är juridiskt och psykologiskt utbildad. Detta biträde är den som ska hjälpa offret att få upprättelse och hjälp med att hantera sviterna av övergreppet. Detta biträde är också den person som ska hjälpa till under den långa och svåra resan genom rättssystemet och förklara allt som krävs från anmälan till slutlig förhandling i domstol.

För att kunna genomföra detta behöver vi dig. Ditt stöd, din energi och ditt arbete. Utan ditt bidrag kommer vi inte att komma någonstans. Så läs, engagera dig, bli förbannad men ge inte upp. Jobba med oss för att åstadkomma en lagstiftning som är modern och baserad på respekten för individen, mänskliga rättigheter och att alla har lika värde. Vi vet att det är möjligt. Det är bara inte gjort ännu.

Vi kan,
om vi verkligen vill.

Göran Rudling

28 reaktion på “Vad vi vill

 1. Ett par frågor som jag hoppas att du Göran kan besvara:

  1. Vad menar du med samtycke? Är det ett skriftligt kontrakt som som skall skrivas under av de som skall ha sex?

  2. Om ja på fråga 1, vad händer om två personer har sex utan samtycke, men det är frivilligt, och sedan ångrar sig ena parten och anmäler den andra parten. Är den andra parten skyldig till våldtäkt då?

  3. Om ja på fråga 1, vad händer om ex. tre personer under hot tvingar en fjärde person att skriva under ett samtyckeskontrakt och sedan våldtar personen i fråga? Är de juridiskt oskyldiga då?

  Käre Martin Andersson,

  Har förstått av din fråga att du tycker att detta med samtycke är svårt. Hur kommer det sig? Om du vill ha sex med en tjej har du aldrig funderat på om hon vill ha det med dig? Och hur ska du få reda på om hon vill? Har du aldrig funderat på det?

  Korta svar på dina frågor:

  1. Ett samtycke är en handling. En positiv och tydlig handling. Det räcker med att man säger nåt eller gör något som säkert visar samtycke. En kvinna kan visa att hon tycker det är okay att du tar på henne antingen genom att säga nåt eller ta din hand och lägga den på sin kropp. Det handlar inte om kontrakt. Det finns ett antal krav på samtycke som du kan läsa här.

  2. Svaret på frågan 1 var nej. Ditt exempel kanske inte är så relevant. Jag vet inte om du ofta har sex med en person som inte heller vill ha sex med dig. Se artikel om skillnaden mellan vill och samtycke.

  3. Innan jag svarar, en motfråga. Om jag sätter en pistol mot ditt huvud och ber dig skriva under på att du frivilligt har lämnat över din bil, dina pengar, din klocka och din mobiltelefon till mig. Har jag rånat dig då? Eller har du samtyckt till att jag fick dina prylar? Och hur skulle du känna dig efter händelsen? Skulle du känna att du var rånad eller att du bara donerat dina prylar till mig?

  Om du läst om samtycke i personuppgiftslagen kanske du kan se varför det inte anses att ett ”samtycke” under hot är ett giltigt samtycke.

  /Göran

  • Det kanske stämmer…
   Men vad händer när tjejen i så fall ger signaler om samtycke, dvs agerar som om hon vill vara med, men inte är det? Typ: om en tjej ger en avsugning tolkar många killar det som att hon är helt med på noterna och vill fortsätta, fastän tjejen kanske tänker ”en avsugning men inte mer” men låter honom ändå fortsätta tills dess de faktiskt har samlag. Likaså har jag också träffat på tjejer som har ”nej nej neeeeeeeeeeeeeeej” som orgasmskrik. Hur ska man tolka dessa?
   Om det blir omvänd bevisbörda så är ju skriftligt och filmat kontraktskrivande det enda sättet att ha sex – för båda parters skull.

 2. Ok, då får ni vara konsekventa och argumentera för ett avskaffande av sexköpslagen. Den reglerar nämligen köp av sexuella tjänster mellan SAMTYCKANDE vuxna.

 3. Vad de här människorna är ute efter är omvänd bevisbörda, det vill säga mäns huvud på ett fat i rättegångar och total avsaknad av rättsäkerhet. Ett solklart brott mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

  • Hej Eric,
   Det handlar inte om omvänd bevisbörda. Har aldrig gjort. Kommer aldrig att göra. Så ditt argument är tomt.

   Europadomstolen för mänskliga rättigheter kräver att medlemsstaterna ska kriminalisera alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke. Det är precis tvärtemot vad du påstår.

   • Hej Göran,
    1. Du säger här ovan: ”Det handlar inte om omvänd bevisbörda…Så ditt argument är tomt.”.
    2. Du hänvisar i en tidigare kommentar till personuppgiftslagen som lämplig ”mall” för sexsamtyckeslag, utdrag ur den texten:
    ”Att samtycket ska vara en otvetydig viljeyttring innebär att det inte får råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Det är den personuppgiftsansvarige som har bevisbördan för att samtycke faktiskt finns”.
    Hur hänger detta ihop? Motivera!

    Jakob

   • Du förutsätter att tjänstemännen utövar sitt yrke enligt de föreskrifter som finns. Vilket nästan är gulligt.
    Lagen säger att omvänd bevisbörda inte ska finnas. Men praxis är tyvärr en helt annan.

 4. Tillägg:

  Hur bevisas att samtycke föreligger om ord står mot ord? Det här förslaget stupar på sin egen orimlighet, och skulle det mot förmodan gå igenom en dag så är det dags för männen att lämna Sverige. Då befinner vi oss i princip i en totalitärstat som kan fängsla oss på bara ett utpekande.

  • Eric,
   Jag undrar vad du argumenterar mot? Det verkar som om du endast argumenterar mot dina egna missuppfattningar.

   Samtyckelagstiftning finns i ett flertal länder. Kanada, USA, Australien, Belgien, New Zeeland, England och Irland är några.

 5. Tänk tillbaka på den senaste sexuella samvaron du hade med en person.
  Om du satt i TR idag och åklagaren frågade dig om samtycke fanns.
  Hur skulle du svara då?

  • Jörgen,

   Just vid det senaste tillfället skulle jag svarat att jag samtyckte till sex. Det var inte jag som tog initiativet.

   Vad jag tror att du är ute efter är situationer som kanske varit tveksamma. Jag kan ärligt svara dig att nu, flera år efter händelserna, kan jag säga att jo, jag uppfattade det som att samtycke fanns, men jag kan inte vara 100% säker på att det var så. När jag var yngre var jag ibland lite feg för att ställa frågor. Jag är inte lika feg att ställa frågor. Och sexet är mycket bättre om man pratar om det.

   Är det svar på din fråga?

   Har haft en lång skön semester så jag har inte skrivit på en tid. Men jag ska försöka ta upp just din frågeställning.

 6. Exakt, vill tillägga att muntlig och skriftlig samtycke räcker inte. Jag filmar allt med video, alltid. De flesta tycker om det och blir t.o.m. upphetsade av det 🙂

  MVH/Anna

 7. Detta är något som jag hoppades och önskade skulle vara en självklarhet för de flesta, men bara att döma av kommentarerna här så är vi inte där än. Tack för ett jättebra initiativ!

 8. Det här var det dummaste jag läst på länge. Man är inte riktigt funtad i skallen om man tror att man måste säga ”ja” med ord. Det fungerar inte så normalt.

  Har under mitt liv hunnit att ligga med att antal kvinnor och ingen av dem har någonsin sagt ”ja”. Dessa kvinnor återkom igen och igen, men aldrig att någon uttryckligen har sagt att hon vill ha sex med mig.

  För övrigt lyser artikeln okunnighet lång väg även på andra sätt. Det är väl känt att huvudanledningen till den kraftiga ökningen av antalet våldtäkter är att definitionen för vad som är våldtäkt breddades för ett antal år sedan, varpå kurvan sköt i höjden. Det behövs numera varken våld, hot eller samlag för att det ska kunna räknas som våldtäkt.

  • Du har helt ratt Erik numera sa ar det valdtakt om du ror konet och personen i fraga sager att det inte var frivilligt.
   Kvinnor som anklagar en man for valdtakt utan grund skall straffas med samma tid som om han gjort sig skyldig till valdtakt da tanker en kvinna sig for mer an en gang.
   Idag anmals det for att fa pengar, att hamnas etc.
   Valdtakt ar naturligtvis helt fel och skall ge fangels straff + vard, man ar sjuk nar man kan valdta.

 9. Under tiden som man pratar om samtycke eller inte så tycker jag att man glömmer bort vilka rubriceringar som finns inom dessa områden i Lagboken.
  Vi lever på 2000-talet och än idag så har man inte lyckats med att få brottsrubriceringen, ”Våldtäkt av normalgraden”, struken ur Lagboken, en bok som skall skydda våra medborgare.
  Vad är det för normalt med en våldtäkt! Inte kan väl detta vara ett ”samtycke”?

  • ”Normalgraden” innebär säkert det beteendemönster som gemene man förknippar det hela med och som en viss Anders Eklund gjorde sig skyldig till. Nu har dock denna etikett breddats av feministerna till att omfatta alla kvinnor som blivit ”besvikna” – därav de olika graderna. Ordet ”besviken” existerar nämligen inte längre i den svenska Bitter Fittans vokabulär utan har ersatts av ett annat ord. I Sveriges östra grannland så skrev en känd feminist och manshatare en insändare där hon kom på att den kan vara ”andlig” också, precis som mordet, då hennes pilska väninna hade avslöjats som en lögnhals efter att ha blivit tvungen att erkänna att hennes försök att få upp en dragked hade avstyrts av ett ”Nej” och handlingen blev outförd. Men den ratade, Bitter Fittan skall ändå ha samma straff oberoende av vad som hänt och det har väl ställt till patrull i gemene mans rättsmedvetande. För att få slut på ofoget så bör således ett straff baserat på ”öga för öga”, ”tand för tand” principen införas för dessa kvinnliga mytomaner.

 10. Hoppas att jag liksom många med mig tycker en samtyckeslag är jättebra eftersom den gör livet lättare för alla oss män som inte vill eller förmår spela med i detta förlegade sätt att ta initiativ vid sexuella aktiviteter. Och om kvinnor förväntar sig att mannen tar initiativet blir det ju även HENNES ANSVAR att ompröva sitt synsätt. Således har vi alla något att vinna på detta i jämlikhetens namn. Observera att detta om intet härrör från något som vissa påstår är en djurisk drift utan är något som den moderna människan är kapabel att styra över. Såväl kvinna som man.

 11. Er tanke är fin. Och i en ideell värld vågar alla flickor som utsatts för något så hemskt faktiskt träda fram och rättvisa blir utmätt. Men helt ärligt vill jag inte se fler anmälningar när en kille som blivit anmäld i dagens Sverige blir bränd på bål – oavsett om han är oskyldig eller inte.
  Att det i dagens Sverige INTE existerar omvänd bevisbörda är kvalificerat skitsnack.
  Hur försvarar man sig som man mot en liten flickas ord? För vem skulle misstro henne. Jag ställde i vintras frågan på facebook; ”Hur kommer det sig att en misstänkts ord är mer värda om han erkänner brott än om han nekar till brott?”. Jag fick inte särskilt många svar på det.
  Ingrid Carlqvist rabblar fall i sömnen där pappor blivit fällda för incest. Där döttrarna själva suttit i rätt och pekat ut sina egna pappor – här i Sverige. Sen när flickorna växt upp har de också växt till sig ett samvete och sanningen har krupit fram. En del har faktiskt gjort allt det för pengarnas skull. Pappan har åkt in trots alibi, Flickan har plockat skadeståndet och Mamman har blivit rättskämpe för att se till så att det som hänt henne aldrig upprepar sig igen. Nej. Sånt händer inte bara i Amerikanska actionfilmer. Det händer i Sverige – varje dag.
  Polisen fabricerar bevisning när det inte finns någon och åklagarna sviker sitt löfte om att vara opartiska i Förundersökningar. Att åklagare inte kan separera sina personliga politiska åsikter från sitt yrkesutövare är katastrof. Jag har inget alls emot feminister. De utgör en mycket värdefull del av vårt samhälle! Men de hör inte hemma som åklagare, ty de som praktiserar idag och är feminister är inte opartiska för fem öre. En del går ut offentligt – under förundersökning(!) – och deklarerar för världen att de står bakom målsägande till 100% för ingen kvinna skulle felaktigt anklaga en man för något så hemskt. Women rule! Gör ditt förbannade jobb istället vet jag!

  Detta gör att män med vattentäta alibin faktiskt blivit dömda. För åklagaren har inte släppt fram försvarets bevisning i förundersökningen. Att advokaten kan göra något åt saken är blott en önskedröm. Advokater i dagens Sverige har ingen möjlighet alls att bedriva egna undersökningar eller kräva något material alls från polisen. Det enda som kommer till rätten är det polisen jobbat med, som åklagaren styrt. En kommenterande i genusnytt skrev: ”Det visar väl att det första systemfelet ligger i åklagarens dubbla roller. Denna skall dels agera opartisk FU-ledare och dels senare vinna målet.”
  Att det skulle komma in fler anmälningar i ett samhälle som inte kan hantera de få som redan faktiskt kommer in på ett värdigt sätt skulle vara katastrof.
  Det finns idag goda skäl att tro att minst 1/4 av alla män som sitter fällda för någon typ av sexualbrott är oskyldigt dömda. Dessa män får sina liv fullständigt förstörda. Deras förhoppningar om att kunna slå sig till ro med familj och förse sin älskade hustruar med hus krossas. Ty även ekonomin bränns på bål! Vem har råd att betala ens räkningar när man sitter inne och själv får 40 spänn om dagen?! Jag ställer mig i deras fall frågan vem det egentligen är som blivit våldtagen?!
  Felaktiga utpekande och rena lögner inträffar varje dag. Avundsjuka flickvänner. Tjejer som av någon anledning vill hämnas. Allt det här låter helt fruktansvärt. Men människan är inte så sockersöt som svenskar gärna vill tro – framför allt när det gäller svenskar själva. Allt de behöver är måttlig skådespelar-talang och en eller två lika rubbade vänner som kan ge vaga beskrivningar av en kille som ska ha våldtagit henne som passar in på den anklagade. Men även på 20.000 andra män.
  Mer än så behövs idag inte för att få en man dömd till fängelse i flera år.
  För skojs skull kan de lämna ett telefonnummer också till vilken jävla kontant-telefon som helst och påstå att det är den sk. gärningsmannens. Polisen kan aldrig bevisa att den var hans – men likväl använder man den telefonens rörelser geografiskt som teknisk bevisning för den anklagande mannens geografiska rörelser för att påvisa att han varit inärheten av målsägande. Trots att man inte ens kan bevisa att han NÅGONSIN haft den i sin ägo(!).

  Har ni tråkigt en kväll på puben? Välj ut första bästa kille och se hur långt ni kommer. Ni kommer aldrig att kunna sova ordentligt igen för sanningen kommer att förstöra er världssyn totalt!

  En bloggare skrev i december: ”Hela idén med ett rättssystem där man straffas är att det ska föreligga ett faktiskt bevisbart brott att straffas för!
  Straff ska inte delas ut som godis likt det sätt det delas ut i Sverige idag (varje lördag men inte mer än att du slipper hål i tänderna). Det ska vara svårt att bli straffad men straffet ska också vara av värde.

  Folk skrattar en faktiskt rätt upp i ansiktet när man hotar med polisanmälan här i Sverige.

  Då det förvisso gör att det blir svårare att anklaga någon för brott finner jag en trygghet i det.
  Brottsstraff är ingen lek, en dom är inte ett inkassokrav som försvinner när räkningen betalas. Det förstör ens liv – fullständigt. Ska man förstöra någons liv får det inte finnas minsta tvivel om människans skuld. Och det ska inte handla om personlig övertygelse a la ”cowboy” utan det ska finnas riktig bevisning som bortblåser minsta tvivel.”
  Det är den här mentaliteten jag vill se hos de som utreder brott, innan vi börjar uppmuntra flickor till att träda fram. Annars kan man aldrig känna trygghet i att även de blir värdigt behandlade. Med den här mentaliteten görs jobbet ordentligt vilket dels innebär att färre oskyldiga män blir dömda. Men också att polisen blir noggrannare i sina undersökningar och flickor vars fall normalt hade släppts pga. bristande bevis blir ordentligt och grundligt utredda.
  Jag är trött på att få hela min världssyn krossad av det jag läser mig till och få höra att det är synd om de som krossar den. Det är skitsynd om tjejer som faktiskt blir våldtagna.
  Men jag vill ställa följande fråga:
  Vad är värst? Att våldta eller att ljuga om våldtäckt?
  Hur argumenterar man för att det är mindre synd om en man som oskyldigt döms för våldtäkt och får en häxjakt kring sitt och hela hans familjs huvud hela sitt liv än vad det är om en våldtagen flicka?
  För någonstans gör alla som struntar i dessa män en sådan generalisering. Kan ni ärligt och rakryggat stå för den?

  • Du pekar på några problem som vi har i Sverige. Vi har en lagstiftning som gör att människor inte vet var gränsen mellan samtyckt sex och övergrepp går. Uppenbart kan människor inte skilja på vill och samtycke. Bara för att man ”egentligen inte ville” betyder det inte att man inte samtyckte. Samtycke är en handling. Nåt man gör med ord eller med kroppsspråk. I ”prataomdet” kampanjen kan man läsa att ett stort antal intelligenta män och kvinnor inte kan skilja på vill och samtycke. De tror att bara för att ”de egentligen inte ville” så är det ett övergrepp.

   Sen har vi utan tvekan på väldigt många ställen i landet en polis som inte kan utreda brott. Har läst några polisutredningar som verkligen fått mig att fundera. Skriver på en lång artikel som jag hoppas ska få alla att förstå vad som egentligen i augusti mellan Julian Assange och de två kvinnorna.

   Sen till din fråga vad som är värst. Våldtäkt eller falsk anklagelse. Det är naturligtvis ingen lätt fråga. Men maxstraffet för falsk tillvitelse är oerhört lågt tycker jag, max två år. Så är också straffet för våldtäkt lågt. Men vi har fått ett högre straff för sexköp. Kan inte påstå att jag förstår hur lagstiftaren tänker.

  • Fint skrivet Rebecca. Jag är speciellt nöjd över följande formuleringar:

   Ty även ekonomin bränns på bål! Vem har råd att betala ens räkningar när man sitter inne och själv får 40 spänn om dagen?! Jag ställer mig i deras fall frågan vem det egentligen är som blivit våldtagen?!
   Felaktiga utpekande och rena lögner inträffar varje dag. Avundsjuka flickvänner. Tjejer som av någon anledning vill hämnas. Allt det här låter helt fruktansvärt. Men människan är inte så sockersöt som svenskar gärna vill tro – framför allt när det gäller svenskar själva.

   Och det ska inte handla om personlig övertygelse a la ”cowboy” utan det ska finnas riktig bevisning som bortblåser minsta tvivel.”

   Och det hela blir ju inte bättre av att polismakten i de skandinaviska länderna tycks vara behäftade med samma problem som den federala polisen i USA, där man skall ha ett IQ lägre än 130 för att ens komma i åtanke då man skickar in sin ansökan till polisskolan. Om detta faktum sedan har anknytning till de ytterst populära Police Academy filmerna där man får följa med dumma poliser och deras olika upptåg i deras vardag så lämnar jag åt andra att avgöra.

 12. ”De som utsätts för dess övergrepp är uteslutande kvinnor och barn (under 18 år).”

  Uteslutande betyder endast. Att män inte blir utsatt för våldtäkt är ju absurt. Ni håller ju själva inte med om det när ni nedanför skriver:

  ”Man beräknar att ca 1 av 33 män har utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök.”

  ”Gärningsmännen är uteslutande män”

  Ingen, här har ni fel. Kvinnor döms också för pedofilbrott.

  Jag är tacksam för att ni rättar till dessa felaktigheter.

  Uteslutande betyder endast.

  • Tack Daniel. Det är inte alltid som det blir rätt. Nu är det ändrat. Om du hittar något mer som uppenbarligen är språkligt fel eller galet på annat sätt ändras det självklart.

 13. Vad händer om två personer har sex utan att någon uttryckligen säger att det är samtyckande?

  De flesta människor som har sex ger inget vokalt samtycke, utan går på känsla- ”det bara hände” är en typisk fras man kan höra om man frågar någon efteråt.

  Det betyder att de flesta samlag i Sverige enligt er är våldtäkt. Vilket jag tycker förminskar ordet till ingenting.

 14. Hej Göran Rudling!

  Hoppas det är okej att jag skriver det som återstår av detta emejl på engelska. Ja behärskar det melodiska språket svenska tillräckligt väl för många syften (t ex babblar jag på ett rimligt flytande vis), men det tar mig lång tid att skriva svenska på ett någorlunda korrekt sätt (och ända blir det oftast många fel). Därför skriver jag på engelska nedan.

  Förresten verker du vara mycket duktig på engelska, att döma av den engelskspråkiga delen av denna website. Om du föredrar dock att jag skriver på svenska, så är det bara att säga till!

  English it will be, then, at any rate for the remainder of this e-missive.

  My query concerns how consent (or more precisely its lack) is to be ascertained in certain kinds of situation. You spent a fair while in an exchange with one of your readers developing an analogy with entering someone else’s apartment. It’s an interesting analogy, and I find it revealing in some ways. But I find it confusing in some other ways.

  I should add parenthetically, by the way, that I read your exchange with one of your readers who mentioned that, in his/her neck of the woods far from the big city, people are pretty loose about entering each other’s dwellings unannounced and uninvited (or, at least, not invited EXPLICITLY), and that they regard this pattern of interaction as natural, non-coercive, non-violating, and consensual. It was an interesting exchange, and perhaps I’ll come back to it a later message. In particular, if I recall aright, you replied that the situation the reader described furnished a pretty good parallel to the way consent works in a long-term relationship: i.e., in such a case, consent can be assumed to obtain until it is withdrawn. This too I find an interesting answer, and this too leaves me wondering in some respects. But let’s leave that issue aside for now.

  Let’s instead take the model of two people who each live in separate apartments, and who only met each other the day before besides. In such a case, the meaning of consent is pretty clear when it comes to crossing the doorway into the other person’s apartment. Some kind of clear sign that Person A is welcome to enter Person B’s apartment would seem to be required for it to be said that B has given consent for A to enter his/her apartment.

  Not only that, if A asks B to leave his/her apartment (even though B has just started tucking into dessert and wants and expects to finish it), then it’s clear that B will be guilty of a violation if he/she remains in A’s apartment — now that A has withdrawn his/her consent.

  So far so good. But there’s one thing I find confusing here. How does the TERRITORIALITY which is clear in the one type of case carry over to the other? In the case of the apartment belonging to one of the two people, it’s clear where the line of demarcation goes. That is to say, A is in B’s apartment. This clear territoriality helps make the meaning of consent clear in such an instance.

  But what if two people are engaged in sexual contact outside in some remote part of a forest somewhere? The place where they’re engaged in said contact is not the property (whether owned or rented or otherwise utilised) of either one of them.

  Furthermore, the sexual contact in question involves no bodily penetration of either person. There is no sense, then, in which either one has crossed any obvious line of physical demarcation or territoriality. Neither one has crossed any threshold into the other person’s ”apartment”, so to speak.

  Let’s furthermore say than neither of the two persons took the initiative for the sexual contact in question. Neither one said ”yes”, neither one beckoned, neither one took the other one’s hand and placed it on his/her thigh. Instead, both of them took the initiative, or else neither one did. In other words, they started touching each other at the same time.

  Now then, has either one given consent to the sexual contact in question? Certainly not overtly. Can each of these persons then claim correctly that he/she did not consent to said sexual contact, and that the other person accordingly violated him/her?

 15. Hej
  Jag heter Stefan Petterson och skriver till er med anledning av nedanstående problem.

  Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående skall får det stöd och den hjälp som de behöver.
  Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).

  6 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:429).

  ·
  Jag försöker se problemen från ovanifrån med de lagar som redan finns.

  Enligt de lagen skall barnets bästa alltid ses först, även att barnet skall ha kontakt med båda föräldrarna. Det jag märkt och som är problemet är att några kvinnor tar in på kvinnohus och hindrar barnets rätt till kontakt med sin pappa.

  Många gånger finns det anklagelser, där ord står mot ord och att detta utgör den enda bevisningen. Det visar sig ofta att det faktiskt kanske inte förekommit våld på det viset mamman vill få det till.

  i dessa fall skulle jag tycka att en skyddad bostad för kvinnan skulle vara mycket bättre, eller bara en vanlig bostad.

  · Det svåra är när ord står mot ord blir att ta fram sanningen, Jag och hundratals av dem jag har kontakt med säger att utredarna inom Socialtjänsten intar en partisk ställning, Det är ett av Socialtjänstens största problem. Då det utgör ett hinder, att få fram sanningen.

  Jag skulle vilja att det läggs större vikt vid att lagar skall gälla både kvinna och man. Det måste ändras mer i socialstadgar så att pappor är lika mycket värda som mammor – samma lagar samma stadgar – lika värde oavsett kön.

  Att det skall läggas mycket större vikt på rätten till umgänget för barnet, än vad en mamma eller pappan vill, vid en vårdnads tvist.

  Det med falsk tillgivelse är ett allvarligare brott än vad lagen säger,

  · Bakgrund till min förfrågan: Ett exempel på något riktigt allvarligt

  Mamman gör en polisanmälan som enligt lagen klassas som våldtäkt mot barn.

  Lite beroende på hur anmälan ser ut, kommer olika åtgärder för att undersöka om barnet varit utsatt.

  Åklagaren driver förundersökningen, den blir ofta sekretessbelagd, pappan får knappt reda på vad han är anklagad för. Barnet blir undersökt av läkare.

  Läkaren har gjort rätt, läkaren måste undersöka, Problemet är att det är en falsktillgivelse.

  · Den undersökningen som läkaren gjort klassas som våldtäkt om det utförs utan anledning.
  Mamman har på grund av sin falska tillgivelse utsatt barnet för en våldtäkt på grund av sin anmälan.

  Hon har även kanske blivit vålande till pappans död/ självmord. skulle han orka med, så har livet han haft ändras mycket, han får troligt vis flytta i från området han bor i, Även om han blir friad finns alltid det kvar i hanns liv.

  I många länder bland anat USA är det upp till livstids fängelse för en sådan falsk tillgivelse. i Sverige är det ovanligt att det händer något med den som gjort en falsk tillgivelse.

  Det är viktigt att inte ändra på hur lagen ser ut runt det sexuella brottet.

  · Men uppsåtet för brottet måste klassas allvarligare en det gör i dag.

  Jag vet att det kom en ny lag som gör att pappor inte blir dömda för dessa ord mot ord lika lätt längre, den lagen kom i år om jag inte minns fel. Men Barnet har blivit utsatt, och många gånger fortsätter mamman med att hålla borta barnet även efter undersökningen som kan vara helt med det klara att inget övergrepp har förekommit.

  Barnet fortsätter att bli straffat igenom mamman, där kommer de problemen in som jag beskrev från början.

  Anser ni att det finns det anledning att utreda begreppet våldtäkt och ansvar i frågor om anstiftan/falsk tillvitelse som leder till undersökning av minderårig?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *