Partier för samtycke

Centerpartiet

Centerpartiet är det parti som längst har krävt att Sverige måste ha en lagstiftning baserad på samtycke. När riksdagCenterpartieten i mars 2005 beslutade om en ny sexualbrottslag var den dåvarande oppositionen kritisk. Centerns Johan Linander såg det som en stor brist att lagen inte innehåller något krav på att båda parter ska vara med på att ha sex.

– Även framöver kommer mannen inte att ha något ansvar för att ta reda på om kvinnan samtycker. Är det rimligt att man år 2005 har en lag som utgår från att kvinnan är sexuellt tillgänglig så länge hon inte sagt något annat? undrade Johan Linander under debatten i kammaren.

Centerpartiet menar att det också borde vara självklart att alla sexuella handlingar skall bygga på samtycke och att de som inte gör det ska vara straffbara. Centerpartiet motiverar sitt krav med att det är nödvändigt att ha en lagstiftning som baseras på mänskliga rättigheter och lika värde. Då kan man inte ha en lag som diskriminerar kvinnor.

Om ord står mot ord ställs rätten inför stora svårigheter att bedöma trovärdigheten. Problematiken är svår att lösa. Domstolarna ska ha samma realistiska syn på samtyckesinvändningar i sexualmål som i misshandelsmål.

Rättspolitisk talesman

Johan Linander, riksdagsman
johan.linander@riksdagen.se

Johan Linanders blogg
Centerpartiets hemsida

Kristdemokraterna

Varje människa har en unik rätt till sin sexualitet och till sin egen kropps integritet. Det är den sexuella självbestämmanderätten som är skyddsintresset bakom de sexuella övergreppen. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. Det gör man om man har en modern sexualbrottslag som grundas på idén om att sexuella handlingar är något vi väljer fritt och tillsammans.

– Det är hög tid att skrida till verket med både en skärpning av sexualbrottslagen och en diskussion om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle.

Kristdemokraterna har länge jobbat för en ändring av Sexualbrottslagen, dels gällande en ändring av ”hjälplöst tillstånd” till ”särskilt utsatt situation”, dels krävt en utredning av rekvisitet samtycke vid samlag. Trots det har ännu inte Alliansen förstått nödvändigheten att ändra sexualbrottslagen så att den baseras på samtycke.

Rättspolitisk talesman

Caroline Szyber, riksdagsman
caroline.szyber@riksdagen.se

Hemsida Caroline Szyber

Hemsida Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Miljöpartiet har sedan 2007 varit en aktiv förespråkare för en samtyckesbaserad Miljöpartietsexualbrottslag. Miljöpartiet har låtit Madeleine Leijonhufvud göra en utredning av sexualbrottslagstiftningen och hon har presenterat ett förslag på hur en ny lag baserad på samtycke kan se ut. Enligt en dom i Europadomstolen år 2005 är varje land skyldigt att lagstifta mot ”any non-consensual sexual act”. I Europa finns samtyckesbaserad lagstiftning i Belgien, Storbritannien och på Irland.

-Sverige lever inte upp till Europadomstolens krav, säger Peter Eriksson.

Miljöpartiet tror inte, som Thomas Bodström gör, att en samtyckeslag sätter mer fokus på offret. Forskning visar att farhågorna om mer fokus på kvinnans klädsel och agerande inte infriades när lagen ändrades i Storbritannien. Tvärtom öppnar det upp för att gärningsmannen kan utfrågas mer. Det blir mer fokus på gärningsmannen.

Rättspolitisk talesman

Gunvor G Ericsson
gunvor.g.ericson@riksdagen.se


Gunvor G Ericssons hemsida

Miljöpartiets hemsida
Miljöpartiets syn på samtycke

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet ansåg 2005, när nuvarande lagstiftning tillkom, att det var bra med våldsrekvisit. Sedan dess har Vänsterpartiet noggrant analyserat hur domstolar dömt och kommit fram till att nuvarande lagen inte alls ger det skydd som Vänsterpartiet avsåg när man ändrade lagen. Vänsterpartiet har ändrat åsikt och är nu en varm och tydlig förespråkare för en samtyckeslagstiftning. Att kunna ändra uppfattning inför nya fakta är en styrka. Något som Vänsterpartiet ska ha erkännande för. Vissa andra partier verkar inte ha denna förmåga utan föredrar att blunda inför verkligheten.

”Vi vill att för en sexuell handling ska vara laglig ska samtycke krävas. Den som utför en sådan handling utan samtycke gör sig skyldig till ett brott.”, säger Lars Ohly mycket tydligt.
Vänsterpartiet vill att våldtäktsbestämmelsen ska baseras på samtycke. Det ska vara mannens ansvar att försäkra sig om att kvinnan vill ha sex. Idag är det upp till kvinnan att övertyga rätten om att hon sagt nej.

Vänsterpartiet anser att den svenska sexualbrottslagstiftningen i fortsättningen måste grundas på den princip om skydd för individens sexuella autonomi som Europadomstolen slagit fast, det vill säga samtycke. Vänsterpartiet anser att det är självklart att lydelsen av bestämmelsen sexuellt tvång ska bygga på frånvaron av samtycke och att en straffbestämmelse för våldtäkt bör baseras på offrets bristande samtycke. För Vänsterpartiet är kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet en mänsklig rättighet och som sådan vare sig kompromissbar eller förhandlingsbar. Kvinnors rätt att själva välja när och vem de vill ha sex med är ovillkorlig.

Vänsterpartiets inställning går inte att ta fel på. För samtycke. För likhet inför lagen och för skydd för kvinnor och barn. Om detta kunde bli grunden för de röd-grönas politik vad mycket bättre det skulle bli för Sverige.

Rättspolitisk talesman

Lena Olsson, Riksdagsman
lena.olsson@riksdagen.se

Vänsterpartiets hemsida
Vänsterpartiets syn på sexualbrott

Feministiskt Initiativ

Om jag inte säger ja, ja, ja — är det nej, nej, nej. Vi är innerligt trötta på att rättsväsendet och samhället om och om igen skuldbelägger kvinnor som anmäler våldtäkter. Domstolarna ska utgå från att män förstår vad ordet samtycke innebär och vad Nej betyder – det vet vi att de gör. Vi tror att män kan ta ansvar för sina handlingar. Vi vill att det ska finnas möjlighet för åklagare och advokater att i rättssalen ställa frågan: När och hur fick du samtycke till sex? Lagen ska ändras så att brist på samtycke blir grunden för definition av våldtäkt.

Det är mycket tydligt vad Feministiskt initiativ står i frågan om samtycke. De anser att dagens lagstiftning och rättssystem systematiskt diskriminerar kvinnor. Vi håller med. Det finns ingen annan lagstiftning i Sverige som så ensidigt favoriserar den ena parten, gärningsmannen. Likhet inför lagen gäller inte vid sexualbrott. Det vill Feministiskt Initiativ ändra på. Omedelbart. Frågan om samtycke är en av sex prioriterade frågor inför det kommande riksdagsvalet.

Rättspolitisk taleskvinna

Gudrun Schyman
gudrun@schyman.se

Feministiskt Initiativ

Vi vill att för att en sexuell handling ska vara laglig ska samtycke krävas. Den som utför en
sådan handling utan samtycke gör sig skyldig till ett brott.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *